ערכים בטיפול 

TRANSTHERAPY   (נשתמש בכינוי הלועזי מאחר ומדובר בגוף בינלאומי) הוא תנועת רפורמה בפסיכולוגיה ובמקצועות בריאות הנפש. הוא אגודה של אנשי מקצוע שמעלים בקורת על מגמות המסחור, המדיקליזציה, הבריוקרטוזציה ועבודת האלילים בתחומם .(commercialism medicalization, bureaucratization and idolization).    yparehsnart   הינה הכרזה היוצאת בתחילת המאה ה-21, הקוראת  לחזרה לערכים של שלמות (אינטגריטי), אחריות, עצמאות , כבוד ופשטות בעבודתנו המקצועית.

 

 TRANSTHERAPYארגון בינלאומי ללא מטרות רווח. אתר transtherapy.org הוא מקום מפגש למטפלים ממקצועות ורקעים שונים, מאוחדים במחויבותם לעקרונות היסוד של TRANSTHERAPY. הארגון ימשיך להתפתח באמצעות רב-שיח בין חבריו ובהנחיית הוועד המנהל שלו. ירחון וכנסים מקצועיים מתוכננים לשלב מאוחר יותר.

 

 TRANSTHERAPYהולך בעקבותיה של דוגמה 95, יוזמתו של במאי הסרטים הדני לארס פון טרייר. קבוצה של במאים ואנשי קולנוע, שאמצו דוגמה זאת, שואפים לפשטות ושלמות אמנותית, בין היתר תוך המנעות משמוש בשחקנים "כוכבים", תאורה מלאכותית וצילומי אולפן. בפתיח לסרטי הקבוצה מוצגת חותמת אישור של דוגמה 95 ותעודה המפרטת עקרונותיה.

 

טובת הציבור לנגד עינינו, ובעיקר טובתם של צרכני שירותי בריאות הנפש. TRANSTHERAPY שמש כמקור מידע ומבוא למספר סוגיות מרכזיות בטיפול הנפשי. באתר ניתן למצוא רשימה של מטפלים מתאימים המחויבים לעקרונות היסוד.

 

 ההצהרההנה אוסף עקרונות הישים לעבודת מטפלים מוסמכים בתחומי הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, העבודה הסוציאלית, ייעוץ וטיפול באמנויות, יהא כינויים אשר יהיה – פסיכותרפיסטים, יועצים, או עובדי בריאות הנפש (להלן יכונו "מטפלים").אינו גוף המעניק הסמכה, או קוד אתי המפעיל סנקציות. יותר מכל, הנו מערכת ערכים אשר בוחרים בה ומאמצים אותה מתוך רצון חופשי. אלו הפועלים ברוח העקרונות, רשאים להוסיף לשמם ולתארם המקצועי את  הסימון TCP (ראשי התיבות שלTranstherapy Committed Practitioner )    

 

 TRANSTHERAPYמתייחס לפרקטיקה הטיפולית, לבסיס הידע שלה, ליחסים עם הלקוחות, ולדמותם של המטפלים עצמם. המציאות הכלכלית, החברתית והמשפטית ידועה היטב ונלקחת בחשבון. הנאמנים לקול הקורא הזה, לא מצופה מהם שיהיו דוגמטים ביישומו, די לחתור כמיטב יכולתנו להיות נאמנים לו.

 

עבודת חייהם של הובארט מאורר ותומאס סאס  (Hobart O. Mowrer and  Thomas Szasz)  הם מקור השראה ל-TRANSTHERAPY במגילת הכבוד שלו, רשומה אמרתו של אלפרד קורזיבסקי ((Alfred Korzybsky "המפה אינה הטריטוריה". הוגים וקלינאים אלה מייצגים חשיבה ביקורתית וגישה מוסרית לטיפול. מקורו בביקורת ומאי-נחת מארבעת פרשי האפוקליפסה הדוהרים בשדותינו (או "ארבעת המריעין בישין") שתוארו לעיל. אלה יתוארו ויפורטו, לא בכדי למנוע ממי שחפץ לדגול בהם מלעשות כך, אלא כדי להציג לעומתם נקודת מבט שונה ומנוגדת, המנוסחת באופן חיובי  והמחייבת רק את המחויבים לה.

 

לפרטים נוספים – פירוט עקרונות היסוד, טופס הרשמה, תעודת חברות והוועד המנהל:     www.transtherapy.org