שיחת נפש                                  עברית | English

Contactדואר        Linksקישורים      Articlesמאמרים      Booksספרים       Servicesשירותים     About אודותיי     Home פתיח

 

 

מרשימותיו של מטפל

 

מרשימותיו של מטפל

 

לא ידעתי כיצד לקרוא לרשימות אלה. כותרות שונות עלו במוחי: "המטפל הניטשיאני", "פסיכותרפיה פעילה", "טיפול בתער"' (ע"ש תערו של Occam שקרא לפשטות מושגית),  "גישה ביקורתית", או שמא "התפסכלגות בפטיש" (ניטשה דבר על התפלספות בפטיש). אך נשאיר את הכותרת לסוף. בדפים אלה אעלה הרהורים והסתכלויות שונות על פסיכותרפיה ואחלקם לקטעים בסדר מספרי רץ.

 

1.

 

רוב כתביו של פרידריך ניטשה עשויים מאמירות (אפוריזמים) ומסות קצרצרות. פרשניו מבינים זאת כביטוי של הסתייגות מבניית מערכת תיאורטית שיטתית , וכהצהרה כי אין בנמצא אמת אחת אחידה ומוחלטת, אלא נקודות מבט (פרספקטיבות) רבות וארעיות.

 

ספרו הגדול "הרצון לעוצמה" הוא למעשה אוסף רשימות שנערכו לאחר מותו, יתכן שהיו אלה אך ורק טיוטות שחשב לפתחן לספרים. אם נתבונן מנקודת מבט אחרת - רישומים אלה הם הבזקה פתאומית של תובנה: גלעין או מתווה של רעיון המתגלים לפתע ונרשמים מיד במחברת, כדי שלא ייעלמו מהזיכרון ואפשר יהיה לשוב אליהם מאוחר יותר. 

 

ניתן היה לעבות בנקל את אותן תמציות של רעיונות בטיעונים מפורטים ובמוסכמות מלומדות של ציטוטים ומה שנקרא "אפרטוס מדעי"  לכדי מאמרים ופרסומים כפי שנהוג באקדמיה. ישנם מלומדים המוכשרים במיוחד במלאכת ייצור מאמרים ("פרסם או העלם"), אך כאשר מזקקים את תפוקתם, הקוראים נשארים עם מעט שבמעט.        לניטשה לא הייתה הסבלנות הנדרשת לעבודה טרחנית כזאת ומי יודע אם לא חש שימיו קצרים וחבל לבזבז על כך מזמנו. הוא היה "חם", וכך רשם בקדחתנות הבזק אחר הבזק.

 

ושוב מכיוון אחר, אולי היה ניטשה ספקן וחשדן כלפי הנוהגים האקדמיים, אשר באמצעים רטוריים (וסטטיסטיים) מתאימים אפשר להגן בהם כמעט על כל טענה. לעומת זאת, אפוריזם המוגש לקורא באופן גולמי, ללא כחל וסרק, ממש כפי שהתגלה למחברו - מאפשר  תגובה מידית וראשונית של הסכמה או דחייה ללב העניין.

2.

פאול ווצלביק מביא בספרו ?How Reak is Real מחקר  שערך פרופ' אלכס באוולס. איני משוכנע שהמחקר בכלל אומר אמת על העולם. בוודאי כך הוא בפסיכולוגיה, בה מחקר טוב ממציא או בונה מטפורה-משל על המציאות. משל טוב אינו דבר נטול ערך. הנה הניסוי.........

 

הערה: הרשימה נגמרה לה כאן. החלטתי להמשיך בספר שנכתב באנגלית ותורגם לעברית. ראו מדור הספרים שלי - שינוי ברוח קלילה.

 

מדריך התרפיה: על טיפול ומטפלים |  לבחור נכון  |  טיפול תרופתי  |

 ערכים בתרפיה | טור אישי |  טיפול במקרה

 

 

 

home | contact | Dr. Uri Wernik | www.therapy.co.il |